Nederlandse schrijvers en boeken

Nederland heeft veel producten die ook over de grens verkocht worden. Hierbij kun je denken aan kaas, bier en klompen, maar dat zijn de producten die iedereen wel weet te noemen. Wist je dat de Nederlandse literatuur één van de meest vertaalde literatuur in de wereld is? Nederlandse boeken worden veel vertaald en in veel talen aangeboden en verkopen goed in het buitenland. De Nederlandse literatuur heeft ook nog eens een bijzonder goede naam, al moet hierbij wel gekeken worden naar de periode waaruit de literatuur komt. Alles voor 1990 wordt gezien als werk van hoog niveau. De meer moderne boeken vallen meestal iets minder in de smaak, daarvan is slechts een kleine selectie die bijzonder goed scoort in het buitenland.

Er wordt vaak geschreven en gesproken over het feit dat we veel minder lezen dan vroeger. Of dat waar is of niet, dat laten we even in het midden, maar wat duidelijk is, is dat de Nederlandse literatuur nog lang niet op zijn retour is. Hoewel de meeste grote schrijvers inmiddels overleden zijn, blijven we nog altijd genieten van de meesterwerken die nagenoeg overal te krijgen zijn in de bibliotheek of boekhandel.

Door de eeuwen heen

Nederlandse literatuur is al decennia een onderwerp van gesprek. Hierbij kun je feitelijk zo ver terug gaan in de tijd als je wilt. Reve is een naam die veel genoemd wordt, maar wat te denken van Vondel, of de ridderromans die geschreven zijn tijdens of vlak na de Middeleeuwen? Hierbij is wel een klein probleem. Aangezien de grenzen van Nederland toen anders lagen, is het lastig om te bepalen of het echt Nederlandse literatuur te noemen is. Aangezien de boeken in het oud-Nederlands geschreven zijn, vinden wij persoonlijk van wel- maar hier is niet iedereen het over eens zoals eerder aangegeven.

Met de Nederlandse literatuur wordt vooral de periode van de twintigste eeuw bedoeld. Het komt voor dat er ook boeken uit de negentiende eeuw genoemd worden in de lijst met beste werken door de geschiedenis heen, het grootste gedeelte zal toch uit de laatste honderd jaar komen. Hoe komt dat? Eigenlijk is het redelijk simpel. De boeken zijn geschreven in het hedendaags Nederland en spelen zich af in een wereld die we beter kunnen begrijpen dan een boek als Max Havelaar, waarin de oude maatschappij een veel grotere rol speelt en waar je als lezer begrip voor moet kunnen hebben. Kun je je niet verplaatsen in een ander tijdperk, dan zijn de boeken nauwelijks te lezen.

Er komen dagelijks nieuwe boeken bij gaande van online spelletjes tot fictie en er zijn nog altijd veel schrijvers die tot de Nederlandse literatuur behoren. Het is echter ook zo dat de grenzen aan alle kanten steeds schraler worden. Ook daar zullen we op deze website verder op in gaan omdat dit een interessante ontwikkeling is die de afgelopen jaren steeds verder naar voren gekomen is, ondanks fel verzet uit veel hoeken.