Tijdig een arbeidsdeskundig onderzoek instellenAls HR-medewerker bij een middelgroot bedrijf kom ik regelmatig in aanraking met medewerkers die om verschillende redenen tijdelijk uitvallen. In het belang van de medewerker en het bedrijf is het zaak zo snel mogelijk iemand weer aan het werk te krijgen. Dan is het wel noodzakelijk dat het werk ook past bij de capaciteiten van de werknemer op dat moment. Om dit te toetsen is het handig gebruik te maken van een arbeidsdeskundig onderzoek. Het is wettelijk verplicht dit zes weken na advies van de bedrijfsarts of een jaar na de start van het verzuim in te stellen. Daarom streef ik er altijd naar echt tijdig een dergelijk onderzoek te doen. Meestal wordt dit ook op prijs gesteld door de werknemer in kwestie. Helaas heb ik zelf niet de vaardigheden om dit uit te voeren, en ik heb er al helemaal de tijd niet voor. Daarom heb ik sinds een aantal jaar een vaste partner om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren. Hiervoor vertrouw ik op Proficient Group. Deze organisatie is onder andere gespecialiseerd in het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek bij uiteenlopende bedrijven. Ik ben erg tevreden over hun snelle en deskundige dienst. Als u zelf ook gebruik wilt maken van hun service raad ik aan eens te kijken op proficientgroep.nl voor meer informatie. 

Wat is belangrijk bij een arbeidsdeskundig onderzoek?

Medewerkers die in aanmerking komen voor een arbeidsdeskundig onderzoek ondervinden vaak belemmerende omstandigheden waardoor zij hun werk niet meer goed kunnen uitvoeren. Dit is vaak al lastig genoeg voor personeelsleden. Het is dus van groot belang dat degene die een dergelijk onderzoek uitvoert over empathische vermogens beschikt en zich in kan leven in de werknemer. Soms is er sprake van een burn-out of medische problemen. De deskundige zal zowel de belangen van de werknemer als van werkgever in het oog moeten houden. Dit is niet altijd eenvoudig. Daarom ben ik blij dat ik een beroep kan doen op de Proficient  Group. Zij beschikken over medewerkers die: 

  • Snel een arbeidsdeskundig onderzoek kunnen uitvoeren
  • De juiste kwaliteiten hebben
  • Passend advies kunnen geven aan medewerker én werkgever
  • Oog hebben voor het persoonlijke aspect

Nog beter is het voorkomen van verzuim. Indien verzuim vaker voorkomt dan nodig is het raadzaam hier uitgebreider onderzoek naar te doen. Hoewel de kosten ruimschoots opwegen tegen de voordelen van het uitbesteden van een arbeidsdeskundig onderzoek, wilt u als HR-manager natuurlijk zo min mogelijk van deze onderzoeken laten uitvoeren. Dat betekent immers dat uw medewerkers op de goede plek zitten. Ook voor het nader bekijken van de werkomgeving kunt u een of meerdere externe experts inschakelen. Als u vermoedt dat dit nodig is doet u er goed aan dit samen met uw HR-collega’s aan te pakken. Vaak voorkomt dit verergering van de problematiek. Bij een vorig bedrijf heb ik meegemaakt dat dit niet voldoende aandacht kreeg. Uiteindelijk had dit een behoorlijke weerslag op het personeel en dat is het laatste waar een gezonde onderneming op zit te wachten. Bovendien legt dit ook onnodig druk op uw HR-afdeling, die toch de spil is van het bedrijf.

Voldoen aan regelgeving

Een arbeidsdeskundig onderzoek is niet alleen voordelig voor werknemer, maar ook nuttig en zelfs verplicht voor werkgever. Het is daarom erg belangrijk dat een HR-afdeling goed in de gaten houdt dat deze onderzoeken tijdig worden uitgevoerd. Anders riskeert een bedrijf sancties, die anders te voorkomen waren geweest. De overheid houdt in de gaten of u voldoet aan de regelgeving omtrent het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek. Als u hier vragen over hebt kunt u ook contact opnemen met de Proficient Group, via proficientgroep.nl.